• ČASTO KLADENÉ DOTAZY

    „To, na co se nejčastěji ptáte …“

Nejčastější dotazy

Co je to robotická automatizace procesů (RPA)?

Robotizace je nahrazení lidské síly robotem. V případě RPA jde o softwarového robota, který při vybraných činnostech nahrazuje práci člověka s počítačovými aplikacemi. Více se dozvíte na https://www.ultimaterpa.com/cs/zaciname-s-rpa/.

Je nutné upravovat stávající systémy?

Jednou ze základních výhod robotizace je možnost její implementace bez nutnosti integrace stávajících systémů s robotem, nebo stávajících systémů mezi sebou. Pro robotickou automatizaci procesů není nutné aplikace nijak upravovat. Robot totiž pracuje s aplikacemi stejně jako člověk pomocí jejich uživatelského prostředí (GUI).

Za jak dlouho je robot schopný vykonávat automatizované procesy?

Tato doba závisí na složitosti a délce zpracovávaných procesů, stejně jako na kvalitě jejich popisů. U dobře popsaných procesů celá implementace obvykle trvá několik týdnů.

Zvládnu zprovoznění svépomocí?

Ano, celý balíček nástrojů UltimateRPA je dodáván tak, aby jej mohli zprovoznit běžní IT uživatelé. Nástroje UltimateRPA i licenci můžete získat v klientském portálu https://client.ultimaterpa.com/registration. Součástí UltimateRPA jsou i tutoriály, které Vás provedou prvními kroky RPA.

Vyžaduje obsluha robota znalost programování?

Pro konfiguraci Robota využíváme jazyk Python, který je snadné se naučit. S konfigurací Vám pomůže aplikace Inspector, který Vám potřebné části kódu pro Robota připravuje. Jistě také využijete naše tutoriály i testovací aplikace, na kterých si můžete rychle osvojit základy ovládání aplikací pomocí našeho Robota.

Jak získat, nainstalovat a zprovoznit UltimateRPA?

Nejprve se zaregistrujete, abyste získali přístup do Klientského portálu (https://client.ultimaterpa.com/registration). Po přihlášení si v sekci Downloads stáhnete nástroje a rozbalíte si je na svůj harddisk. V klientském portálu kliknete v sekci Licenses na tlačítko „Get a free license for non-commercial use“ a získaný licenční klíč si zkopírujete do clipboardu. Spustíte nástroj Inspector.exe a tento klíč zadáte. Tím je licence zaregistrována. Pro usnadnění začátků si spusťte aplikaci TutorialLauncher.exe, která Vás provede tutoriály.

Co potřebuje Robot, aby fungoval?

Samotný Robot nemá zvláštní požadavky na zdroje, kritériem jsou tak požadavky robotizované aplikace (aplikací) pro vykonávání definovaných scénářů. Je tedy třeba stejný software i hardware, jaký by pro vykonání stejného procesu potřebovala lidská obsluha. Robot umí pracovat na Windows 7 a vyšších na fyzických i virtuálních stanicích.

Jak vybrat správně procesy pro robotickou automatizaci?

Při výběru procesů pro automatizaci je nutné zvážit několik hledisek.

Nejprve je třeba zvážit, zda při zpracování člověkem zabírá proces tolik času, aby se jej vyplatilo automatizovat. Výjimkou mohou být procesy, kde je cílem robotizace eliminace chyb způsobených lidským faktorem, nebo zrychlení procesu.

Proces samotný musí být algoritmizovatelný. Musí být tedy možné ho popsat tak podrobně, aby bylo možné při jeho realizaci postupovat podle tohoto přesného postupu. Podrobně tak musí být popsány nejen jednotlivé kroky procesu, ale i přesné podmínky, na jejichž základě se má robot rozhodovat o dalším postupu.

Procesy vhodné pro robotickou automatizaci mají vstupy v elektronické strukturované podobě (například vyfiltrováním hodnot v jiné aplikaci, XLS reporty, exporty ve formě CSV či XML, či vyhledáním hodnot v databázi). Zásadní přitom je, aby bylo možné jednoznačně přiřadit hodnoty k typům hodnot, tj. aby například u hodnoty „23“ nebylo pochyb o tom, že je to částka, a nikoliv součást adresy.

Více najdete na https://www.ultimaterpa.com/cs/zaciname-s-rpa/.

Je robotizace bezpečná, jaká data robot shromažďuje?

Implementace robotizace probíhá vždy striktně dle zdokumentovaného procesu, a robot tak s daty nedělá nic, co by nebylo v zadání. Dílčí data jsou obvykle ukládána na lokální úložiště počítače, ze kterého je proces vykonáván, pokud není požadováno jinak. Žádná data z vykonávaného procesu tak nejsou přenášena mimo počítač, na kterém se robotizace realizuje.

Jak Robot postupuje v nečekaných situacích?

Robot pracuje na základě zadaného scénáře a průběžně sleduje stav obsluhovaných aplikací. Pokud se některá z obsluhovaných aplikací dostane do nečekaného stavu, například se zobrazí jiný obsah okna, než by odpovídalo zadanému procesu, uloží Robot screenshot obrazovky, zastaví zpracovávání aktuálního záznamu, předá jej k manuálnímu zpracování určené osobě a pokračuje zpracováním dalšího záznamu.

Jaké jsou druhy licencí a jejich ceny?

Licence je vázána na počet koncových pracovních stanic na jeden rok. Licencí jsou dva typy – komerční a nekomerční. Nekomerční se od komerční téměř neliší, je však určena pouze pro vyzkoušení produktu a při každém spuštění nástrojů se tyto ověřují proti našemu licenčnímu serveru.

Na jednu koncovou stanici se běžně vejde více než 10 robotizovaných procesů (záleží zejména na jejich délce, frekvenci spouštění a počtu zpracovávaných záznamů), což stále pokrývá jedna licence nástrojů UltimateRPA.

Více o licencování a cenách najdete na https://www.ultimaterpa.com/cs/licencovani-a-ceny/.

Které aplikace je možné ovládat pomocí UltimateRPA?

UltimateRPA využívají širokou škálu metod, jak s aplikacemi pracovat. Díky tomu je možné obsluhovat aplikace postavené na různých technologiích od terminálů až po webové aplikace. Více na https://www.ultimaterpa.com/cs/ultimaterpa/.

Jakou podporu nabízí společnost StringData (UltimateRPA)?

Pro všechny uživatele je připravena komplexní produktová dokumentace, testovací aplikace a tutoriály pro usnadnění prvních kroků s našimi nástroji. Na adrese info@ultimaterpa.com zodpovídáme dotazy v anglickém i českém jazyce.

Nabízíme také možnost sjednat si individuální servisní smlouvu, která zajistí vaší společnosti nadstandartní podporu dle individuální potřeb, a to včetně zajištění školení a garantovaných reakčních lhůt.

Robotickou automatizaci je možné také nabídnout jako „Managed Service“ – realizaci RPA bez nutnosti školení interních zaměstnanců.

Vyškolíte naše zaměstnance pro obsluhu UltimateRPA?

Pro naše produkty nabízíme individuální návrh rozsahu školení podle Vašich potřeb.

Chcete vědět více?

© Copyright – StringData, s.r.o. 2017