• HR BOT

    „Vyhledám za vás kandidáty na LinkedInu!“

HR Bot

HR bot představuje řešení pro HR specialisty v oblasti vyhledání a oslovení vhodných kandidátů přes profesní sociální síť LinkedIn. Robot stejným způsobem jako člověk:

  • provede přihlášení do LinkedIn (za svého majitele)
  • vyhledá kandidáty dle zadaných klíčových slov
  • každému kandidátovi pošle osobní zprávu s informacemi k nabízené pozici

odpovědi již přebírá HR specialista, který následně kontaktuje již jen zájemce, kteří odpovídají kritériím a projevili zájem o nabízenou pozici.

Cílem využití HR bota je uvolnit HR specialistům ruce a nezatěžovat je administrativou. Zatímco robot aktivně vyhledává a oslovuje vhodné kandidáty, HR se tak může věnovat činnostem s vyšší přidanou hodnotou.

Veškerá aktivita oslovení kandidátů probíhá automaticky. HR specialista pouze robotovi zadá název pracovní pozice, kterou má vyhledávat, text pro oslovení a požadovaný počet oslovených kandidátů. Robot následně samostatně vykoná vyhledání a oslovení kandidátů.

Po dokončení zpracování procesu je vždy připraven detailní report se seznamem oslovených kandidátů.

Řešení pro HR specialisty v 21. století

  • Jednoduché a vysoce efektivní vyhledávání a oslovování vhodných kandidátů
  • Uvolnění času HR specialistů pro přímou práci se zaměstnanci a konkrétními kandidáty
  • Příprava většího počtu vhodných kandidátů bez administrativy

Chcete si vyzkoušet HR Bota ve Vaší firmě?

© Copyright – StringData, s.r.o. 2017