• O NÁS

    „Vše, co by Vás mohlo zajímat …“

Zkušenosti

Naše pojetí RPA vychází z bohatých zkušeností s automatizovaným ovládáním aplikací, kterým se na profesionální úrovni zabýváme již od roku 2003. Za tu dobu jsme automatizovali procesy nad stovkami aplikací a setkali se přitom snad se všemi typy aplikací, které si lze představit.

Klienty dokážeme bezpečně provést problematikou RPA od zadání prvního procesu až po produkční běh všech jejich automatizovaných procesů. Dokážeme poradit s výběrem vhodných procesů, posouzením návratnosti investice do jejich robotizace i s návrhem celkové koncepce RPA v konkrétních podmínkách dané společnosti. Konkrétní příběhy popisují naše Případové studie.

Své zkušenosti jsme přetavili do produktu UltimateRPA, který také sami používáme. Díky spolupráci realizačního týmu s vývojovým týmem je produkt UltimateRPA postaven na našich Best Practices. Profesionálům v oblasti RPA tak poskytuje efektivní nástroj pro robotickou automatizaci procesů.

Náš tým

Tým, který vyvíjí a implementuje produkt UltimateRPA, je tvořen profesionály pro oblast RPA, kteří se automatizaci procesů dlouhodobě věnují a disponují odbornými znalostmi i bohatými praktickými zkušenostmi.

Kromě profesionálních schopností naši klienti také oceňují proaktivní a osobní přístup všech členů našeho týmu.

Robert Šamánek
CEO

Moje původní profese je programátor. Po zkušenostech v různých manažerských pozicích jsem dnes v úzkém kontaktu se zástupci klientů, kteří mají na starosti  množství různorodých procesů zejména v Back Office. S UltimateRPA jim přinášíme flexibilní, jednoduchý a technicky orientovaný nástroj. Díky mé původní profesi vím, že pokud jsou na straně klienta lidé, kteří umí využít jeho přednosti, dostávají jakýsi „švýcarský nůž“ pro robotizaci. A z manažerského pohledu je to o správném postupu, jak tento nástroj využít v kontextu celé firmy. Doporučujeme robotizovat procesy postupně, ne hned a najednou v celé společnosti. Při návratnosti v jednotkách měsíců, kterou garantujeme, by se automatizace měla stát jakousi součástí každodenní hygieny řízení. Je potřeba vyhodnotit, zda se konkrétní proces pro robotizaci hodí (existují jednoduché postupy, jak toto zjistit) a postupně automatizovat procesy napříč společností. S naším nástrojem UltimateRPA to své ovoce přinese ve velmi krátkém čase.

Náš tým pomáhá klientům významně zvýšit produktivitu jejich procesů. Během krátké implementace robotizujeme administrativní činnosti, které do té doby vykonávali kvalifikovaní zaměstnanci. Ti se pak mohou soustředit na podstatu své práce a svou kvalifikaci plně využít při plnění činností s vyšší přidanou hodnotou.

O společnosti StringData

Jsme dospělá česká firma, která si vzala za své kultivovat IT business prostřednictvím svých zaměstnanců, produktů a služeb. Na trhu fungujeme více než 20 let a jsme strategickým partnerem v oblasti informačních technologií pro řadu bankovních i nebankovních institucí. Více informací na www.stringdata.cz.

Reference společnosti StringData

Chcete vědět více?

© Copyright – StringData, s.r.o. 2017