• PŘÍPADOVÉ STUDIE

    „Přečtěte si, jak jsem to zvládl ve …“

Správa úvěrů ve společnosti Wüstenrot hypoteční banka

Implementace UltimateRPA ve společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. vedla ke skokovému zvýšení efektivity zpracování sestav mimořádných splátek a splacených hypotečních úvěrů.

Nasazení UltimateRPA přispělo zejména ke snížení chybovosti a k výraznému zrychlení zpracování mimořádných splátek hypotéčních úvěrů.

Procesy vybrané do pilotního projektu prohloubily ve společnosti Wüstenrot důvěru v robotizaci administrativních procesů. Vyhodnocení projektu jasně ukázalo přínosy v podobě úspory FTE a další možnosti nasazení robotů.

Pojištění automobilů ve společnosti ALD Automotive

Společnost ALD Automotive je předním poskytovatelem operativního leasingu pro osobní a užitkové automobily na českém trhu. UltimateRPA umožnilo plně automatizovat proces kontroly platnosti pojištění automobilů klientů společnosti. Robotizovaný proces kontroly platnosti pojištění snižuje rizika společnosti i klienta v případě škody na vozidle, a především na škodách plněných z odpovědnosti z provozu vozidla, které by v případě neplatnosti pojištění nehradila pojišťovna.

Nasazení automatizovaného procesu výrazně snížilo chybovost a náklady na provedení kontroly ve srovnání s původním manuálním procesem. Celý proces se také podařilo významně zrychlit.

Chcete vědět více?

© Copyright – StringData, s.r.o. 2017