Robotická automatizace procesů je relativně mladý pojem, který začal do kanceláří světových i českých firem pronikat v posledních letech.

Technologické principy, na kterých dnes nasazení takzvaných softwarových robotů do kanceláří firem po celém světě stojí, jsou známé už celou řadu let. Jednotlivá dílčí řešení už jsou delší dobu i využívána. „Celkový pokrok v oblasti softwaru i hardwaru ale umožnil spojení dílčích technologií do jednoho celku, který softwarovou robotizaci umožňuje,“ popisuje technickou stránku nástupu RPA Zdeněk Galia, evangelizátor v oblasti softwarové robotizace společnosti StringData.

Tlak na efektivitu

Daleko důležitějším faktorem než technika je ale podle Galii aktuální socioekonomická situace.

„Firmy k těmto řešením dospěly především kvůli tlaku na efektivitu. Ekonomika roste a má vysoké nároky na kapacitu lidských zdrojů. Pracovní síly je ovšem nedostatek, a je tak logickým krokem, že firmy hledají cestu k tomu, jak ze svých pracovníků sejmout například administrativní povinnosti, které vlastně nemají žádnou přidanou hodnotu,“ říká Galia.

Firmy podle něj tak k nasazení RPA řešení „dozrály“, protože samy cítí, že již nemohou své stávající zaměstnance více zatěžovat, a nové shání jen obtížně. „V porovnání se zahraničím je u nás nástup RPA postupnější, jelikož ještě nejsme pod tak extrémním tlakem z pohledu mzdových nákladů,“ komentuje Galia české specifikum této oblasti. I to se podle něj změní, a to jak s růstem mezd, tak s rozšiřováním schopností softwarových robotů.

Cesta učení

V blízké budoucnosti se totiž možnosti robotizace ještě dále rozšíří a bude možné ji uplatnit i na místech, o kterých dnes ještě možná ani neuvažujeme. Momentální vývoj směřuje k doplnění softwarových robotů o samoučicí schopnosti.

„Stejně jako v životě člověka musí být i v tomto případě proces učení řízen lidskou autoritou, která robotovi ukáže správný postup,“ upozorňuje Galia, že robotizace neznamená konec lidské práce. Naopak, i ve fázích, kdy bude robot „chápat“, co vlastně dělá, bude nadále proces primárně řídit člověk, který bude proces chápání korigovat. Robot a člověk tak budou i v kancelářském prostředí fungovat v symbióze.