Výhody robotické automatizace procesů jsou především ve spolehlivosti a neúnavnosti robota a také v tom, že lidem odejme „nudnou“ práci.

Takzvaná robotická automatizace procesů (RPA) přináší při svém nasazení ve firemním prostředí celou řadu výhod. Přinášíme přehled těch nejzajímavějších.

Robot se neunaví

Softwarový robot může pracovat absolutně kdykoli. Na rozdíl od lidských pracovníků nepotřebuje přestávky a nevadí mu práce po nocích ani o víkendech a svátcích. Robot může své naplánované úkoly plnit v libovolnou dobu. To může ve firmách pomoci i s plánováním vytížení hardwaru i využití aplikací: přes den s nimi mohou pracovat lidé, v noci nebo o víkendu přijde ke slovu robot.

Robot je spolehlivý

Jednou z velkých výhod softwarového robota je, že je v podstatě neomylný. Člověk se může při stejné činnosti splést a taková chyba bývá často skryta, robot ji jednoduše neudělá. Pokud se vyskytne nestandardní situace, požádá o pomoc člověka. Četnost takových situací lze ale minimalizovat vhodným návrhem automatizace. Společnost StringData nabízí v rámci svých řešení i nástroj zvaný User Process Analyzer, který s identifikací procesů k automatizaci pomůže. I zde ovšem platí, že žák bude jen tak dobrý jako jeho učitel, a proto je potřeba fázi učení věnovat pozornost a využít služeb lidských specialistů.

Robot nepotřebuje plat

Ve fázi růstu firmy, kdy je třeba přijímat více a více nových zaměstnanců, samozřejmě rostou mzdové náklady. Softwarový robot ovšem plat nepotřebuje. Jistě, jeho licence, nasazení i provozování samozřejmě něco stojí, ale návratnost se při efektivním návrhu automatizace pohybuje typicky v rozmezí dvou a šesti měsíců.

Robot převezme nudnou rutinu

Ne každý zaměstnanec chce být v práci kreativní, ale každý určitě dovede označit některou z činností, která je pro něj doslova ubíjející. Právě takové rutinní činnosti dovede robot snadno převzít a dát tak lidem prostor pro vykonávání zajímavější práce. To pomůže zaměstnance lépe motivovat a udržet si je ve firmě, než aby v dnešním silně konkurenčním prostředí přecházeli jinam.

Robot nevyžaduje změny

Ačkoli nasazení RPA řešení v důsledku přinese do firmy pozitivní změny, samotná aplikace žádné změny ve firmě nevyžaduje. Robot umí pracovat se stávajícími aplikacemi na stávajících zařízeních a v podstatě nevyžaduje pro svůj provoz ani speciálně proškolenou obsluhu.