• O PRODUKTU

    „S čím a kdy Vám mohu pomoci … ?“

UltimateRPA

UltimateRPA je nástroj pro efektivní automatizaci firemních procesů. Systém používá softwarové roboty, kteří pracují se stávajícími systémy stejně jako lidé, jen rychleji a bez chyb. Robot ovládá aplikace podle předem definovaného procesu.

Robotizace procesu je realizovatelná v řádech jednotek týdnů a nevyžaduje změny v informačních systémech ani jejich integraci. Robot umí, stejně jako člověk, pracovat se systémy postavenými na různých technologiích a spravovat procesy napříč různými aplikacemi. Produkt je vhodný i pro automatizaci velmi složitých procesů, které obsahují komplexní logická větvení.

Technologie

Automatizovat lze procesy bez ohledu na technologie aplikací, které je při vykonávání procesu třeba obsluhovat.

Typicky se jedná o následující technologie: desktopové aplikace, Java aplikace, webové aplikace a prohlížeče, SAP klient, terminály, VMware, Citrix (tento výčet neobsahuje všechny technologie, se kterými UltimateRPA umí pracovat).

 

Vykonávání procesu

Robot vykonává předem definovaný pracovní postup. Systémy přitom ovládá stejným způsobem jako člověk a má o nich detailní přehled. Robot se v aplikacích dokonale orientuje, vyplňuje hodnoty, kopíruje, přepisuje data, a to vše pod svým vyhrazeným přístupovým účtem. Veškerá aktivita Robota je detailně zaznamenávána, a tak je vždy průkazné, jaké činnosti Robot prováděl.

Vytváření pracovního postupu pro Robota

Na základě popisu procesu je vytvořen pracovní postup pro Robota. Při vytváření a ladění těchto pracovních postupů pomáhá nástroj Inspector. Jeho základní funkcí je zjištění aktuálního stavu grafického uživatelského rozhraní (GUI) aplikace.

Inspector dokáže v GUI aplikace identifikovat jednotlivé objekty, se kterými bude Robot pracovat, a umožňuje tak rychle a efektivně postavit pracovní postup bez ohledu na použitou technologii používané aplikace. Konfigurace Robota probíhá v jazyce Python.

Plánování a spouštění úloh

Aplikace Scheduler je plánovací nástroj, který spouští Roboty v různých časových intervalech a periodách stanovených uživatelem. Scheduler může Roboty spouštět jednotlivě nebo ve frontě, a také při jejich spouštění zohledňuje pracovní dny a svátky. Procesy je tak možné automatizovaně spouštět například poslední pracovní den v týdnu nebo třetí pracovní den v měsíci. Scheduler také umožňuje plánovat spouštění Robotů na dobu, kdy jsou aplikace nejméně vytížené (off peak).

Přehled nad probíhajícími robotizacemi

S využitím UltimateRPA Management Console získáte ihned a na jednom místě přehled nad robotizovanými úlohami. Robot zapíše datové věty do adresáře, který je kontrolován Schedulerem a ten předává hodnoty (jako: zdroj, hodnotu, stav, popis, platnost aj.) do UltimateRPA Console.
V Consoli je následně možné, bez nutnosti konfigurace, kontrolovat a prohlížet aktuální stav či historii naměřených hodnot. Výsledky jsou přehledně zobrazeny ve stromové stuktuře. Console automaticky zasílá notifikace při definovaných stavech (např.: nedokončená úloha apod.), Console umoňuje správu uživatelů.

UltimateRPA Management Console je komponenta jejíž licenci zakoupíte zvlášť. Je vhodná a doporučujeme její využití pro zjednodušení a zefektivnění správy robotizací.

Integrace s jinými systémy

Produkt UltimateRPA poskytuje výjimečnou flexibilitu pro integraci s jinými systémy. Využívá technologii, která umožňuje, aby Robot čerpal vstupy nejen z aplikací, které obsluhuje (export, vygenerovaný report, filtr podle určitých kritérií), ale i z webových služeb nebo z databází.

Robot v aplikaci provede uživatelské kroky dle pracovního postupu a výstupy automatizovaného procesu jsou předány dalšímu systému formou uživatelského zadání Robotem nebo přes datové rozhraní (API, webová služba, aplikace, integrační rozhraní).

Další možností je přímé napojení na integrační rozhraní v enterprise architektuře.

Chcete si nástroje UltimateRPA vyzkoušet?

Chcete se dozvědět více informací o UltimateRPA?

© Copyright – StringData, s.r.o. 2017